Descargar PDF

AUTORIZACIÓNS

Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L. (TEN) é un xestor de residuos autorizado para a elaboración de chans tecnolóxicos a partir de residuos non perigosos con inscrición no “Rexistro Xeral de Xestores de Residuos de Galicia” nº SC-I-IPPC-XV-00056, e para a elaboración de fertilizantes con número de inscrición SC- I-IPPC-XV-00057 e SC-I-IPPC-XV-00058 en no mesmo rexistro.

Descargar PDF

CERTIFICACIÓNS

Sistema de xestión para a valorización de residuos non perigosos (emendas orgánicas e chans tecnolóxicos) auditado e certificado por Bureau Veritas.

Descargar PDF

LISTADO LER

TEN posúe autorización para xestionar e valorizar residuos non perigosos de orixe doméstica e industrial. Consulta e/ou descarga o listado de residuos LER autorizados.

PROXECTO COFINANCIADO

Proxecto: adquisición de un equipo para la producción de fertilizantes de alto valor añadido y modernización del sistema de tratamiento, lavado de vehículos y recirculación de aguas de proceso.
Nº de Expediente: NA17-0806416A-0054
PROMOTOR:  TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DEL NOROESTE, S.L.

Proxectos para a adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas (PDR 2014-2020) Convocatoria 2017.

Modernización do sistema de depuración de augas, ampliación de instalacións e adquisición de medios productivos específicos. CÓD: NA16-0806416A-0053.

Proxectos de investimento en actividades non agrícolas PDR de Galicia 2014-2020. Convocatoria 2016.