Gran parte do material que obtemos co proceso de valorización, destínase á elaboración de Chans tecnolóxicos Este material permite recuperar as funcións ambientais e produtivas do chan, sendo idóneo para a recuperación de zonas que sufriron situacións

ambientais adversas: antigas explotacións mineiras, espazos degradados, rexeneración de vertedoiros… así como para a súa utilización como emendantes agrícolas forestais.

Os chans tecnolóxicos permiten rexenerar espazos degradados, recuperando as funcións ambientais e produtivas do chan.

RESIDUOS
TRATAMENTO DE VALORIZACIÓN EN TEN
OBTENCIÓN DE TECNOSUELO DE CALIDAD

Vantaxes

  • Supón un aforro económico fronte á restauración convencional deterreo espazos degradados.
  • Supón un aforro no tempo de resposta, as melloras sobre o terreo espazos degradados aprécianse antes que con outros sistemas.
  • Prodúcese un maior secuestro de carbono, reducindo a súa conversión en fontes emisoras de gases de efecto invernadoiro.
  • Maior durabilidade

Usos e aplicacións

Recuperación de espazos degradados

Obras públicas

Recuperación e sellado